Dynamisk Yoga – Ashtanga style

I Dynamisk Yoga – Ashtanga style utforskar vi yogans olika delar och möjligheter. Fokus ligger, som alltid, på kroppens linjering och andning men vi följer inte någon specifik skola/filosofi utan utforskar kroppens och sinnets förmåga att utvecklas. Vi lyssnar till kroppen, dess möjligheter och begränsningar för att utveckla vår yogiska praktik. Målet är att nå en praktik som är hållbar över tid och där den egna kroppens möjligheter till utveckling står i fullt fokus.

Ett typiskt pass innehåller element från flera yogaformer, både dynamiska och meditativa. Passet inleds med grundande andningsövningar för att sätta tonen för den kommande praktiken. Vi använder Ashtanga yogans första serie som grund men vi balanserar dynamiska och avslappnande positioner. Vi arbetar med alternativa positioner där så är nödvändigt för att få ett flöde i praktiken. Passet avslutas med en ledd avslappning. 

Grupperna är små och personliga, vi är max 12 personer, då finns det möjlighet att individuellt anpassa ställningarna efter var och ens unika personliga förutsättningar.

Kursen startar måndag 23 mars 18.30.
Kurs på 9 pass med planerat uppehåll vecka 18.
Tider: måndagar 18.30 – 20.00
Kostnad: 1200:-
Kurskostnad för ungdomar under 18 år, studenter, pensionärer och arbetslösa: 900:-