Yoga

Surya Namaskara A

Ashtanga yoga är en kraftfull, dynamisk yogametod. Du får röra på dig på ett sätt som gör dig både smidigare och starkare. Vårt fokus ligger på kroppsuppfattning, flöde och koncentration.

 

Tunga steg … lätta steg uppför trappan – oavsett vilket tar du din matta, finner din plats, rullar ut den, sätter dig ner…

Förväntan … dagens upplevelser gör sig påminda i takt med att lugnet lägrar sig och andningen får en ny karaktär, en ny innebörd …

I det nyfunna lugnet landar kropp och sinne i skön balans … spänningar lämnar – balans inträder …

Samastithihi!

Upp, fram till matttkanten … fokus …

En röst … kraft … energi …

Om

Vande Gurunam charanaravinde

Sandarshita svatmasukavabodhe

Nishreyase jangalikayamane

Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi dharinam

Sahasra sirasam svetam

Pranamami patanjalim

Om

 

… och nu …

 

Fördjupa andningen … Ujjai

Fullt fokus!

Surya Namaskara A … Andas in …

Ujjai … Bandhas … Drishti … Check!

Asana … höger sida … Vinyasa …vänster sida … Vinyasa …

Andas in – en två tre fyr … andas ut – en två tre fyr… Ujjai

Blicken flackar … fokusera … Drishti!

Låsen, aktivera låsen … Bandhas

Aasana efter asana …

… Ashtanga Yoga!