Om Yoga

Ashtanga Yoga

Ashtanga Vinyasa Yoga traditionen består av sex serier av ställningar – Första serien, Fortsättningsserien och Advanced A, B, C och D. Varje Ashtanga elev börjar genom att praktisera den första serien (känd som ”yoga chikitsa”, vilket betyder yoga terapi).  Gradvis utvecklas praktiken under ledning av en erfaren lärare som introducerar nya positioner i takt med att eleven utvecklas.

I Ashtanga Vinyasa systemet utförs positionerna (asanas) i en bestämd strukturerad ordning, Effekten av denna ordning blir att kroppen ”låses upp” på ett intelligent och vetenskapligt sätt där varje position förbereder kroppen för de kommande. Varje position har i sig särskilda hälsofördelar för utövaren och när de kombineras i en strömmande sekvens återställs och avgiftas kroppen och nervsystemet. Utövaren utvecklar en inre styrka, flexibilitet och erhåller en allmänt förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande.

Yin Yoga

Yinyoga är en lättsam, återhämtande och terapeutisk yogastil som främst handlar om att ge sig hän och släppa taget för att slappna av i kropp och sinne. Den fungerar utmärkt som en motvikt till de yangbaserade, mer fysiskt krävande yogaformerna. Genom att balansera yin-vila, och yang-aktivitet ökar vårt välbefinnande i livet.

Yinyoga består av en serie passiva ställningar som utförs med en lätt, mjuk stretch, i stillhet och med medveten närvaro. Antalet positioner är få och de flesta utförs sittande eller liggande på mattan. Vi håller varje position i minst 3-5 minuter ibland längre.

I yinyogan vill vi komma åt kroppens fascia, bindväv. Vi uppnår detta genom att inte gå så djupt in i stretchen, undvika ytterlägen och hålla positionen en längre stund. Fokus i ställningarna brukar generellt ligga på området runt höfter och ländrygg. Dessa är särskilt rika på bindväv och är ett område som ofta kännetecknas av mycket fysiska såväl som emotionella spänningar.

Fördelar med yinyoga är …

Enkelt att utföra, passar alla
Lugnande och balanserande för kropp och sinne
Djupare avslappning
Skapar ett inre lugn, minskar stress och oro
Ökar rörligheten i kroppen, speciellt lederna och höfter
Bättre smörjning och skydd av leder
Ökad flexibilitet i leder och bindväv
Frigörande av fascia hela kroppen
Större uthållighet

Yinyoga passar alla. Vi är alla unika och behöver därför modifiera yogapositionerna efter våra kroppar. Med hjälp av olika hjälpmedel såsom filtar och bolster anpassar vi positionerna efter de egna förutsättningarna.