Workshop Yin Yoga

Yin meridianer

Yinyoga letar sitt ursprung i TKM (Traditionell Kinesisk Medicin), Tai Qi och Qi Kung och kallades från början Daoistyoga. TKM utgår från läran om yin & yang, qi, dao och de fem elementen och beskriver 12 meridianer som är kopplade till kroppens inre organ. Genom dessa meridianer flödar livsenergi (qi) och Yinyogans positioner stimulerar dessa 12 meridianer på ett sätt som kan liknas vid akupunktur utan nålar. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) är de inre organens välmående en förutsättning för fysisk och mental hälsa .

Under denna workshop kommer vi att arbeta vidare med de fem elementen, deras olika uttryck mentalt, fysiskt och känslomässigt samt hur olika positioner kan stimulera dessa. Vi kommer även att fokusera på meridianerna/akupressurpunkterna, var i kroppen de är placerade och hur vi kan stimulera dessa i vår praktik.

”Tension is who you think you should be. Relaxation is who you are.”

Preliminärt Schema

13 maj (09.00-13.00)

08.30 Shalan öppnar
09.00 Förberedande Pranayama
09.30 Meridianer & Element – Teori, Teknik & Praktik
11.30 Frunch
12.00 Yin & Yang – Dao i Praktiken

14 maj (09.00-13.00)

08.30 Shalan öppnar
09.00 Förberedande Pranayama
09.30 Meridianer & Element – Teori, Teknik & Praktik
11.30 Frunch
12.00 Yin & Yang – Dao i Praktiken

Alla tider är preliminära!


Anmälan & Betalning

Pris: 500 kr inklusive frunch.
Betalning 10 dagar efter anmälan eller efter överenskommelse. Betalning sker till BG: 883-0754
Anmälan görs via mail på info@yogicorner.se

Endast 10 platser! Förtur för elever med terminskort!

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara