Yin Yoga – Flow

Yin Yoga

Yinyoga är en lättsam, återhämtande och terapeutisk yogastil som främst handlar om att ge sig hän och släppa taget för att slappna av i kropp och sinne. Den fungerar utmärkt som en motvikt till de yangbaserade, mer fysiskt krävande yogaformerna. Genom att balansera yin-vila, och yang-aktivitet ökar vårt välbefinnande i livet.

Yinyoga består av en serie passiva ställningar som utförs med en lätt, mjuk stretch, i stillhet och med medveten närvaro. Antalet positioner är få och de flesta utförs sittande eller liggande på mattan. Vi håller varje position i minst 3-5 minuter ibland längre.

I yinyogan vill vi komma åt kroppens fascia, bindväv. Vi uppnår detta genom att inte gå så djupt in i stretchen, undvika ytterlägen och hålla positionen en längre stund. Fokus i ställningarna brukar generellt ligga på området runt höfter och ländrygg. Dessa är särskilt rika på bindväv och är ett område som ofta kännetecknas av mycket fysiska såväl som emotionella spänningar.

Under passet förmedlas en berättelse som knyter an till de positioner, element och meridianer som vi för tillfället arbetar med. Vi byter positioner i ett flytande flöde utan egentlig paus mellan positionerna, allt för att komma djupare in i avslappningen.

Kursen startar onsdag 8 april kl. 18.30.
Kurs på 7 pass med planerat uppehåll v.19.
Tider: onsdagar 18.30 – 20.00
Kurskostnad: 900:-
Kurskostnad för ungdomar under 18 år, studenter och arbetslösa: 675:-

Anmälan till kursen gör du via e-mail på info@yogicorner.se